תוצאות חיפוש

Tel Aviv Review of Books

  • כתובת:
  • קהילת קובנה 9, ירושלים
  • 0545216237
  • דרוג שקיפות
    (73%)
    תחומי פעילות

...

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית