תוצאות חיפוש

הפרויקט של ארי פולד ז"ל

 • דרוג שקיפות
  (82%)
  תחומי פעילות
 • הוצאה לאור
 • התיישבות
 • התנדבות
 • חינוך
 • יהדות
 • תורה

המשימה של הפרויקט של ארי פולד ז"ל היא להמשיך את הפעילות, הפרויקטים והמורשת של ארי פולד, הי"ד

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית