תוצאות חיפוש

The Base for Lone Soldiers

 • כתובת:
 • מני אליהו 4,
 • 0502188549
 • דרוג שקיפות
  (70%)
  תחומי פעילות
 • מזון (הספקה ואיסוף)
 • מרכז קהילתי
 • צדקה
 • קליטת עליה


"הבסיס" ישלב את הצרכים החברתיים והתומכים של חיילים בודדים, בונות שירות בודדות ועולים, תוך מתן
אפשרות להעשרה ולהטמעה מוצלחת בחברה הישראלית עם שחרורם מצה"ל או שירות

הבסיס יהיה חדשני בכך שחיילים בודדים מחו"ל, חיילי משפחות עולים חדשים, חיילים בודדים ישראלים ובודדים, יתקבלו בברכה ליצירת אווירה הומוגנית בכדי להבטיח את הצלחת שירותם הצבאי.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית