תוצאות חיפוש

סיירת החוף

  • דרוג שקיפות
    (53%)
    תחומי פעילות
  • איכות הסביבה
  • התנדבות
  • חינוך
  • פעילות חברתית

׳סיירת החוף׳ הוא ארגון אזרחי ללא מטרות רווח שהוקם בשנת 2019 והינו פרויקט הראשון מסוגו העוסק בביצוע פעילות סיור ופטרול ימי באופן יזום באמצעות כלי שייט ייעודי במטרה לשמור ,לעזור ולסייע לגופי השימור והאכיפה הימית .

הארגון נועד להשתלב, ללוות ולסייע לגופי האכיפה במטרה לבסס מדיניות ארוכת טווח ותכנית מרחבית כוללת ואפקטיבית למרחב הימי של ישראל בים התיכון ובמפרץ אילת.

מטרות:

1.סיוע, עזרה וחילוץ בים
2.דיווח וסיוע ליונקים ימיים / צבים פגועים
3.תיעוד, דיווח והסרת מפגעים ימיים/רשתות רפאים ופסולת ימית
4.תיעוד ודיווח על זיהום ים
5.תיעוד ודיווח על דיג מסחרי לא חוקי ועבריינות דיג ספינות המכמורת
6.הסברה בתחום שימור הסביבה הימית
7.ליווי בטיחותי לפעילויות צלילה, שחייה וספורט ימי
8.סיוע וליווי קבוצות מחקר ימי
9.חינוך הגיל הרך לשימור סביבה ימית

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית