תוצאות חיפוש

זה בנפשי

  • דרוג שקיפות
    (77%)
    תחומי פעילות
  • בריאות

תמיכה בילדים, נוער ומשפחותיהם המאושפזים במרכזי בריאות הנפש

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית