תוצאות חיפוש

אופסימיסטים (ע"ר)

  • כתובת:
  • פינסקר 70,
  • 5507161
  • דרוג שקיפות
    (39%)
    תחומי פעילות
  • אמנות

שמירה על חופש הביטוי וחופש האמנות בישראל ובעולם, ואמני ישראל והעולם. הענקת סיוע לאמנים מכל תחומי האמנות המצויים במצוקה. סיוע כספי לרבות סיוע בהוצאות הפקה והפצה של יצירות אמנות והוצאות משפטיות.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית