תוצאות חיפוש

איסף - הקרן הבין-לאומית לחינוך

  • דרוג שקיפות
    (55%)
    תחומי פעילות
  • גישור פערים חברתיים
  • חינוך
  • פעילות חברתית
  • מלגות לתלמידים

אייסף- הקרן הבינלאומית לחינוך,
היא ארגון בעל תפיסה יהודית,ציונית חברתית הפועל למען קידום שוויון הזדמנויות בחינוך.אנו מפעילים תכנית לפיתוח מצוינות אישית,אקדמית וחברתית לסטודנטים מהפריפריה הכלכלית שהינם בעלי פוטנציאל למצוינות אקדמית, חברתית ומנהיגותי

אייסף ייחודית בארבעת התחומים המרכזיים בהם היא פועלת:
1.ליווי אישי ארוך טווח, מלגות וסיוע:
סטודנטים המצטרפים לקרן אייסף נהנים ממלגת לימודים המכסה את מרבית שכר הלימוד לאורך כל שנות לימודיהם, מהתואר הראשון עד פוסט-דוקטורט, ובנוסף זוכים לסל סיוע נרחב הכולל עזרה כלכלית, רגשית ואקדמית.
2. התוכנית לפיתוח מנהיגות: מעצבים את דור המנהיגים של העתיד.
הסטודנטים משתתפים בתוכנית המבקשת לפתח מודעות ורגישות חברתית, חשיבה עצמאית וביקורתית ויכולת מנהיגות. באמצעות התוכנית מקווה אייסף כי הסטודנטים שלה יהיו דור העתיד של המנהיגות החברתית בישראל.
3. התוכנית בקהילה – דוגמה אישית באמצעות פעילות בפרויקטים
הסטודנטים משתתפים בפעילות שבועית בפרויקטים חינוכיים-חברתיים שמפעילה הקרן, לעיתים בשותפות עם גופים אחרים, ויוצרים קשר ייחודי ומחויבות אישית בינם ובין התלמידים. הסטודנטים מהווים דוגמה אישית לתלמידים, מסייעים להם בלימודים ומעניקים להם תמיכה אישית וחברתית במטרה לחשוף אותם ולסייע בידם להגיע ללימודיםארגון הבוגרים – רשת חברתית פעילה
ארגון הבוגרים תומך בחברי הקרן גם לאחר לימודיהם ומסייע לבוגרים ולסטודנטים על ידי פתי

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית