תוצאות חיפוש

הקרן לפיתוח אפרת (ע"ר)

 • דרוג שקיפות
  (79%)
  תחומי פעילות
 • בינוי
 • בריאות
 • גישור פערים חברתיים
 • דו-קיום
 • הנצחה
 • הצלת חיים
 • חינוך
 • ידידות בין עמים
 • קליטת עליה
 • רווחה
 • רפואה
 • שיתוף פעולה ישראלי פלסטיני
 • תיירות
 • תרבות

קרן המוקדשת ליזום, לתכנן, לקדם ולממן פרויקטים לשיפור האבטחה, שירותי החירום, החינוך הבלתי פורמלי, הספורט, התרבות, הרווחה ואיכות החיים באפרת וסביבתה.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית