תוצאות חיפוש

א.ס.ף. - ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

  • דרוג שקיפות
    (90%)
    תחומי פעילות
  • זכויות האדם
  • רווחה
  • מרכז קהילתי
  • זכויות אזרח

הפליטים להם מסייעת עמותת א.ס.ף נמלטו ממלחמות ומרצח עם בסודאן ומרדיפה פוליטית באריתריאה. במהלך הבריחה הכפויה, רבים נפלו קורבן לתאוות הבצע של סוחרי אדם ועברו עינויים קשים, בעיקר בסיני.
בא.ס.ף מוצאים הפליטים תמיכה רגשית ומעשית.

עמותת א.ס.ף הוקמה בשנת 2007 במטרה לסייע לפליטים ולמבקשי המקלט בישראל. עמותת א.ס.ף פועלת לקידום מדיניות שתקנה לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל הגנה, מעמד חוקי וזכויות חברתיות וכלכליות. כמו כן, העמותה פועלת להעלאת המודעות הציבורית למצוקתם, להעצמה קבוצתית ולעידוד המנהיגות הפנימית של קהילות הפליטים השונות.

ברמה האישית והיומיומית, הפעילים והפעילות בא.ס.ף מספקים סיוע פסיכו-סוציאלי שוטף למשפחות חד-הוריות, ליחידים ולבני נוער, שחלקם הגיעו לישראל ללא הורים.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית