מכון הלכה ברורה וברור הלכה
מספר: 580010015    קטגוריה:
אחזקה וניהול של מכון הלכה ברורה וברור הלכה הדפסה והוצאה לאור של התלמוד עם הלכה ברורה של מרן אי''ה קוק זצ''ל וביאור הלכה ע''פ חזונו.
מהדורה זו של הש''ס יוצאת על פי תכניתו של הרב קוק זצ''ל בצרוף הלכה ברורה ובירור הלכה לפי המתכונת המפורטת להלן. הלכה ברורה – מודפסת בכל עמוד של הגמרא ובה תמצית דברי הפוסקים רמב''ם ושו''ע לפי הציונים של העין משפט. הדברים עצמם ערוכים מתוך כתב ידו של הרב זצ''ל ובהתאם להם נעשו כמה תיקונים לציונים של העין משפט. בעבודה זו מתקבלת תמונה מקיפה של ההלכות שנובעות מן הסוגיה ויש בה כדי לתת מימד חדש ללימוד הגמרא עצמה. בירור הלכה – בסוף הספר ימצא הלומד את הבירורים הערוכים במבנה מסודר ושיטתי, ובאים להציג את הנושא העיקרי שבכל סוגיה, כפי שלמדוהו בבתי המדרש במשך כל הדורות. חלק זה הוא פרי יצירתם של חברי המכון אשר בעמל רב טרחו לעיין בכל ספרי הראשונים והאחרונים שיש להם נגיעה לעניין הפסק היוצא מתוך הסוגיה ולהביא את השיטות השונות לפירוש הסוגיה בטעמיהן ובסיבות מחלוקתן, עד למסקנות הפוסקים הלכה למעשה. בסוף הספר צורפה רשימה של נושאי הברורים (כולל בירורים שהושמטו מהעין משפט) בכדי להקל על הלימוד למצוא את הנושא הרצוי. המטרה- לימוד בעיון עפ''י שיטתו של הרב קוק זצ''ל, המחבר בין ''עולם הגמרא'' לבין ''עולם הפסיקה ''. חיזוק הענין נימצא בדברי המאירי בהקדמה לספרו ''בית הבחירה'' וז''ל : ''כל מי שלא יחוש לידיעת פסק העניין לא יעלה בידו בהרבה מקומות אמיתת הפרוש... התועלת - בבירור הלכה ימצא הלומד היקף של הנושא הנידון בגמרא על כל השלכותיו כפי שדנו בו רבותינו הראשונים ואחרונים במבנה מסודר ועקבי, וכה אמר המהר''ל מפרג בספרו תפארת ישראל פרק נ''ו: ''לפי מעוט השכל שיש לנו ראוי שיהיה הלימוד שלהם מסודר בתכלית ובדבר זה היו מגיעים אל מדרגת מה '' המפעל - מלאכת מחשבת זו של סיכום קצר ובהיר של כל ההיקף העצום נעשית על ידי צוות של תלמידי חכמים בכירים שכבר קיבלו את הסכמותיהם של גדולי הדור וכבר רכשו ניסיון במשך 30 שנה ופרי עמלם כבר יצא לאור בשלוש עשרה מסכתות המוצעות כאן לפניכם.
דרוג שקיפות
(59%)


    תחומי פעילות
  • מחקר

העמותה הוקמה בשנת ה'תש"מ (1980) ע"י הרבנים : הרב אריה שטרן והרב יוחנן פריד על פי בקשתו של ראש ישיבת מרכז הרב צבי יהודה קוק זצ"ל על מנת לקיים את חזונו של אביו מרן הרב קוק זצ"ל להוצאה מחודשת ומסכמת של התלמוד הבבלי עם סיכום כל דעות המפרשים והפוסקים. המכון הוציא כבור 22 מתוך ה34 כרכים המתוכננים. מר אביב רייך ניהל את המכון עד שנת ה'תשס"ג ומה'תשס"ד מנהל אותה הרב דוד שלם.

הנהלה ראשית: יהושע רוזן,אליקים לבנון
צוות והנהלה יש לנו 7 עובדים במשרה מלאה ו-5 עובדים במשרה חלקית.
המנכ"ל שלנו הוא/היאדוד שלם
אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית   

על מנת לקבל עדכונים שוטפים מעמותה זו, הורידו בחינם את האפליקציה שלנו PocketCause

Download from the AppStore Get it on Google Play
כתובת: הרב קוק 9, ירושלים
טל: 026521259
אתר: www.halachabrura.org