תוצאות חיפוש

עתיד במידבר (ע"ר)

 • דרוג שקיפות
  (57%)
  תחומי פעילות
 • גישור פערים חברתיים
 • הנצחה
 • יהדות
 • פלורליזם
 • פעילות חברתית
 • קליטת עליה
 • תורה
 • תיירות
 • תרבות

לסייע למחקר ולאיסוף חומר על תולדות ירוחם, תושביה וסביבתה. לארגן החומר, להציגו, להפיצו ולהעמידו לרשות הציבור. לעודד ולתמוך בפעולות חינוכיות ותרבותיות,בהגברת האחריות המקומית לעיצוב הישוב וטיפוח יוזמות ומנהיגות מקומית.

עמותת "עתיד במידבר" (הוקמה 1990) פועלת לחיזוק חברה ישראלית מכילה וסולידרית יותר, הנותנת לגיטימיות לזהויות רבות-הפנים של תושביה. העמותה רואה במגוון האנושי והקהילתי את מקור עוצמתה של החברה הישראלית, ומקדמת אותו על ידי נתינת במה לסיפוריהם ומורשתם של אוכלוסיות שסיפורן אינו מוכר דיו במיינסטרים הישראלי. אנו משתמשים בתיירות קהילתית, תיעוד קהילתי ושימור וטיפוח מסורות תרבות, ככלים לבניית סיפור ישראלי ויהודי משותף ורחב ולפיתוח והעצמה של קהילות.
במידבר שואף ליצור מוקד אזורי של תסיסה ויצירה תרבותית עכשווית בזיקה למקורות היהדות לדורותיהם, כמנוף להתחדשות יהודית ולעשיה חברתית-קהילתית. במידבר הופך את חווית הלימוד לחוויה אישית משמעותית ומאתגרת. במידבר, הפועל משנת תשנ"ז, ממשיך ומרחיב את מעגל המשתתפים במסגרות השונות ומגיע היום אל למעלה מאלף וחמש-מאות ילדים, נערים ומבוגרים מידי שבוע. מעל עשרת אלפים איש השתתפו אשתקד בתוכנית מגוונות ובאירועים קהילתיים שאירגן במידבר.
הלימוד במרכז במידבר מאופיין בשיטת "החברותא". צורת הלימוד המסורתית הועתקה אל בית המדרש שלנו, תוך התאמה לאווירת השוויון ומגוון הדעות שבו. החברותא היא קבוצת לימוד אינטימית הלומדת בצוותא. דפי הלימוד של במידבר מכילים מגוון רחב של מקורות וז'אנרים מספר בראשית ועד הס

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית