תוצאות חיפוש

אגודת המפגש הבין דתי (ע"ר)

 • דרוג שקיפות
  (89%)
  תחומי פעילות
 • איכות הסביבה
 • איסלם
 • בריאות
 • גישור פערים חברתיים
 • דו-קיום
 • חינוך
 • ידידות בין עמים
 • יהדות
 • נצרות
 • פלורליזם
 • פעילות חברתית
 • שיתוף פעולה ישראלי פלסטיני
 • שלום
 • תרבות

קידום שלום ורב קיום אמיתיים וברי-קיימא דרך בניית-קהילה משותפת המתבססת על שיח בין-דתי פעיל ופתוח בין המשתתפים.

אגודת המפגש הבין דתי פועלת לעידוד פעילותם של אזרחים מן השורה לעיצוב החברה בה הם חיים - כך שתהיה חברה המקבלת, מכבדת ומעודדת את זהותה העצמית הייחודית של כל קהילה ומקיימת יחסי שכנות טובה וידידות בין הקהילות השונות.

שיח בין-דתי אינטראקטיבי משמש אמצעי רב עוצמה לקידום יחסים בין-קהילתיים שכאלו.

העובדה שהאגודה אינה פוליטית, הן בכך שאינה עוסקת בנושאים פוליטיים והן בכך שאין לה כל עמדה פוליטית כלשהי, מאפשרת לאנשים מכל קצות הקשת הפוליטית והדתית-חילונית, להשתתף בפעילויותיה.

32 המרכזים המקומיים שהאגודה הקימה עד כה, מעודדים את המשתתפים בפעילותם לקחת חלק בתהליך מתמשך ומעמיק של חינוך-עצמי להכרת האחר והכרה באחר. כך נבנית מיני-קהילה המקיימת בפועל יחסים רצויים של הבנה, סובלנות וכבוד הדדיים ושל שכנות טובה, ומשמשת כמודל לכלל הקהילות וכגרעין לבניית אותם יחסים בהן.

חזונה של האגודה הוא להפוך לתנועה עממית רחבה שתפעיל מאות מרכזי מפגש בין-דתי, שיהפכו את האינטראקציה בין בני הקהילות השונות לאינטנסיבית, עמוקה וחיובית. כך ייבנו בארץ כולה יחסי הבנה, סובלנות וכבוד הדדיים - שיבססו יחסי שכנות טובה.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית