תוצאות חיפוש

הקרן להגנת הדמוקרטיה בע"מ (חל"צ)

  • כתובת:
  • בית"ר 42, ירושלים
  • 020000000
  • דרוג שקיפות
    תחומי פעילות

פעילות ציבורית וחינוכית למען קידום תרבות דמוקרטית ושוויונית, בדגש על בניית סולידריות בין יהודים לערבים.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית