תוצאות חיפוש

עמותת "כרמי חי" למען בעלי חיים

 • כתובת:
 • אילנות 11, כרמיאל
 • 0773451764
 • דרוג שקיפות
  (32%)
  תחומי פעילות
 • זכויות בעלי חיים
 • חינוך
 • טיפול בבעלי חיים
 • איכות הסביבה

לדאוג ולטפל בכל הקשור לרווחתם בריאותם ושלומם של בעלי החיים בעיר כרמיאל

לעמותה שלוש מטרות עיקריות:
1.עיקור ,סירוס וחיסון חתולי רחוב

2.טיפול בבעלי חיים עזובים ומציאת בתים מאמצים.

3.פעילויות העשרה בעזרת בעלי חיים במוסדות חינוך בעיר.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית