תוצאות חיפוש

קהילת ניגון הלב (ע"ר)

 • קטגוריה:
 • מספר:
 • 580505253
 • דרוג שקיפות
  (57%)
  תחומי פעילות
 • בתי כנסת
 • דת
 • התנדבות
 • יהדות
 • מרכז קהילתי
 • פלורליזם
 • פעילות חברתית
 • תרבות

בואו ועזרו לנו לשזור את היפה והטוב שבתרבות הישראלית עם החי הונוגע במסורת הדורות.
בואו לתמוך בניגון היוצא מהלב והנכנס אל הלב.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית