תוצאות חיפוש

עמותת סוטריה ישראל - לקידום הטיפול הפסיכוסוציאלי בפסיכוזה (ע"ר)

  • קטגוריה:
  • מספר:
  • 580596849
  • כתובת:
  • שד בן מימון 29/5, ירושלים
  • דרוג שקיפות
    תחומי פעילות

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית