תוצאות חיפוש

מרחבים חברה לחנוך ותרבות (חל"צ)

 • דרוג שקיפות
  (96%)
  תחומי פעילות
 • גישור פערים חברתיים
 • דו-קיום
 • העצמה כלכלית
 • התנדבות
 • זכויות האדם
 • חינוך
 • יהדות
 • ישיבה/כולל
 • פלורליזם
 • פעילות חברתית
 • רווחה
 • תורה
 • תרבות

בינה הוקמה בראשית שנת 1996 לאחר רצח רבין מתוך כוונה לעשות מעשה של חיבור ותיקון. חיבור החברה הישראלית החילונית למקורות התרבות היהודית, בדגש על עבודה עם צעירים. ותיקון האדם, תיקון החברה ותיקון העולם בדרך של צמצום פערים, עשייה חברתית וחתירה לצדק חברתי.

בינה הינה ארגון חינוכי - חברתי המקדם את העיסוק בהתחדשות יהודית מתוך השקפת עולם פלורליסטית. הגישה החינוכית חותרת לבניית ציבור וקהילה יהודית חופשית וריבונית במדינת ישראל אשר רואה ביהדות תרבות פתוחה ומתחדשת, ובמסורת מקור השראה ולא מקור סמכות. התפיסה החברתית יונקת מן השאיפה ליצור במדינת ישראל חברה צודקת. ברוח ההשקפה שליוותה את המעשה הציוני בראשיתו והיתה מבוססת על מקורות ישראל תוך שיח עם הרעיונות החברתיים הליברליים והדמוקרטים של המאה העשרים.
בינה פועלת במסגרת "מרחבים" חברה לתועלת הציבור מיסודה של התנועה הקיבוצית, ובתמיכת קרן פוזן.

בין התוכניות שלנו:
- בית מדרש ברמת אפעל
- הישיבה החילונית בתל אביב ובירושלים
- בינה בשכונה - העצמה קהילתית
המכינה הקדם צבאית
- גריני נח"ל ושנות שירות
- סמינרים לבתי ספר ומסגרות חינוכיות שונות
- פעילות חינוכית-תרבותית לצה"ל
- עבודה עם יהודי תפוצות
- ועוד

http://www.bina.org.il

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית