תוצאות חיפוש

אור תנועה להתישבות בארץ ישראל אג"ש מרכזית חקלאית בע"מ

 • כתובת:
 • שער לנגב , רח ההגנה 30 3009, באר שבע
 • 97286299000
 • www.ormovement.org
 • דרוג שקיפות
  (70%)
  תחומי פעילות
 • בינוי
 • בתי כנסת
 • גישור פערים חברתיים
 • דו-קיום
 • הוצאה לאור
 • התיישבות
 • זכויות אזרח
 • חינוך
 • מוזיאון
 • מחקר
 • מלגות לתלמידים
 • מרכז קהילתי
 • קליטת עליה
 • שיכון
 • תיירות
 • תעשיה
 • תרבות

תנועת אור לפיתוח ויישוב הנגב והגליל הוקמה בשנת 2002 על ידי קבוצת צעירים חדורי אידיאולוגיה ממרכז הארץ.. כיום, מהווה תנועת אור את הגורם המיישב המרכזי ואת מרכז ההכוונה והמידע העיקרי בכל הקשור לקידום, יישום ופיתוח פרויקטים בתחומי הדיור, התעסוקה, ועוד.

תנועת אור לפיתוח ויישוב הנגב והגליל הוקמה בשנת 2002 על ידי קבוצת צעירים חדורי אידיאולוגיה ממרכז הארץ. כיום, מהווה תנועת אור את הגורם המיישב המרכזי ואת מרכז ההכוונה והמידע העיקרי בכל הקשור לקידום, יישום ופיתוח פרויקטים בתחומי הדיור, התעסוקה, הקהילה, התרבות, התיירות והחינוך בנגב ובגליל. החזון של תנועת אור הוא להגשים את הציונות בת זמנינו על ידי עידוד צעירים לעשייה ולקיחת אחריות, באמצעות יישוב ופיתוח הנגב והגליל. כל הפרויקטים של תנועת אור משלבים את החזון ליישוב ופיתוח אזורי הנגב והגליל, המהווים יותר מ 70% משטח מדינת ישראל, אולם מיושבים כיום על ידי 30% מאוכלוסייתה.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית