תוצאות חיפוש

קרן למילגות ע"ש חלוצי ההובלה (ק.מ.ח.ה) מיסודה של סע

  • כתובת:
  • אבן גבירול 9, תל אביב-יפו
  • דרוג שקיפות
    תחומי פעילות

מתן הקצבה ומימון של מילגות לתלמידים ו/או חוקרים במוסדות חינוך לימוד ומחקר בישראל העוסקים בנושאי הובלה במשאיות תעבורה משאות מטענים ו/או בכל קשראליהם.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית