תוצאות חיפוש

העמותה להנצחת מורשת לוחמי חרות ישראל (לח"י) וחלליהם

 • כתובת:
 • רח' שטרן 8 בית אברהם שטרן - יאיר, תל אביב-יפו
 • 036837582
 • www.lehi.org.il
 • דרוג שקיפות
  (53%)
  תחומי פעילות
 • הנצחה
 • חינוך
 • מוזיאון

חברי לח"י וכן דור הבנים (והבנות) פועלים להנצחת לוחמי לח"י שנפלו ולהנצחת המורשת שלהם ולכבד את חלקם בהקמת מדינת ישראל ושחרור מעול המנדט הבריטי. זאת אנו עושים בדרכים שונות.

עמותת לוחמי חירות ישראל (לח"י) הוקמה בשנת 1986 ע"י יוצאי מחתרת לח"י . מטרות העמותה הן לשמר בזיכרון הציבור את פועלם של לוחמי חרות ישראל (לח"י) את מלחמתם ומורשתם, להנציח את חללי לח"י, לטפח את מורשתם ולנקוט בכל פעולה הקשורה בקידום מטרות העמותה, לרבות:
שימור ופיתוח הפעילות בבית יאיר, הקמה וטיפוח של מוזיאונים, בתי נכות, תערוכות, אנדרטאות יד זיכרון גל עד ,מצבות, קריאת רחובות על שמות לוחמים, ספריות, מועדונים להנצחת חללי לח"י, לשקוד על איסוף ושימור של מידע, ידיעות ופרטים הקשורים בפעולות לח"י בלוחמיו ובחלליו, להוציא לאור ספרים ,עיתונים, כתבי עת, סרטים קלטות ופרסומים אחרים הקשורים עם פעולות לח"י, פעילות העמותה תתייחס לכל תקופת השלטון הבריטי בא"י עד וכולל מלחמת השחרור.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית