תוצאות חיפוש

צעד קדימה - עמותה לחינוך ושיקום באמצעות גישת החינוך המדריך - פטו (ע"ר)

  • דרוג שקיפות
    (82%)
    תחומי פעילות
  • שיקום
  • חינוך
  • רווחה

 הפעלת מרכזים חינוכיים-שיקומיים לפעוטות, ילדים, מתבגרים ובוגרים עם שיתוק מוחי ולקויות מוטוריות ובני משפחותיהם.

"צעד קדימה" הינה עמותת הורים ואנשי מקצוע הפועלת לחינוך ושיקום פעוטות, ילדים, בני נוער ומבוגרים עם שיתוק-מוחי (CP) ולקויות מוטוריות.
העמותה מפתחת ומפעילה שירותי שיקום חינוכיים המבוססים על גישת "החינוך המדריך-פטו", שמטרתה לסייע לילדים להגיע לעצמאות תפקודית ואישיותית ולהשתלב בחברה ובקהילה, ולמשפחות להתמודד עם אתגר גידולו של ילד/ה עם שיתוק-מוחי.
העמותה מנוהלת ע"י הנהלה ציבורית מתנדבת, מבוקרת ע"י רו"ח ורשם העמותות. לאחרונה עברה העמותה תהליך שיקוף ודירוג של ארגון "מידות" וזכתה לציון 4.5 מתוך 5 (למידת הבטחון בהשקעה).
כ-70% מתקציב העמותה מגיע ממקורות ממשלתיים-ציבוריים, והיתרה מתרומות.
"צעד קדימה" מתמחה בהפעלת מערכת חינוכית-שיקומית עבור ילדים ומתבגרים עם שיתוק-מוחי, תוך הדגשת מרכזיות המשפחה בבסיס עשייתה המשפחתית, ומלווה את הילד עם שיתוק-מוחי ומשפחתו לאורך מעגל החיים, מינקות ועד בגרות.
"צעד קדימה" מפתחת ומפעילה מגוון מסגרות ותוכניות חינוכיות-שיקומיות לפעוטות, לילדים, למתבגרים ולבוגרים עם שיתוק-מוחי.
התוכניות פועלות בפיקוח משרד העבודה והרווחה ומשרד החינוך, בשיתוף מקצועי עם מכון פטו שבהונגריה.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית