תוצאות חיפוש

עמותת גיל הזהב במצפה רמון

  • כתובת:
  • שד' בן גוריון 3, מצפה רמון
  • דרוג שקיפות
    תחומי פעילות

איתור והגדרת דרכי אוכלוסיית הקשישים במצפה רמון. תכנון ופיתוח שירותים לקשישים באזור לרבות שירותי דיור, תעסוקה, חברה ותרבות. קיום פעולות המקדמות את רווח הקשישים בתחום התעסוקה,החברה, התרבות, הבריאות, האשפוז, הסיעוד והדיור

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית