תוצאות חיפוש

מתנ"ס מרכז קהילתי זכרון יעקב

  • דרוג שקיפות
    (82%)
    תחומי פעילות
  • מזון (הספקה ואיסוף)
  • חינוך
  • מרכז קהילתי
  • פעילות חברתית

עמותת זמארין, המפעילה את המתנ"ס בזכרון יעקב, התגייסה לטובת המלחמה ומרכזת אירוח משפחות מפונות בבתי התושבים ביישוב, ודואגת לכל צרכיהם (לרבות אוכל, ביגוד, ציוד, וכו'). בנוסף לכך, העמותה מרכזת תרומות ומוציאה משאיות עם ציוד ומזון ללוחמים בחזית.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית