תוצאות חיפוש

הגרעין התורני בלוד (ע"ר)

 • דרוג שקיפות
  (90%)
  תחומי פעילות
 • גישור פערים חברתיים
 • דת
 • דו-קיום
 • העצמה כלכלית
 • התיישבות
 • התנדבות
 • חינוך
 • יהדות
 • ישיבה/כולל
 • מועדונים חברתיים
 • מרכז קהילתי
 • סיוע לנזקקים
 • פעילות חברתית
 • רווחה
 • שיכון
 • תרבות

הגרעין התורני בלוד נוסד כארגון קהילתי חברתי-ציוני לפני 18 שנה. מטרת הגרעין הינה להשתלב ולתרום לעיר בתחומים של חינוך, תרבות, ורווחה. השפעת הגרעין מגיעה לאלפי תושבים דרך המספר הגבוה של תוכניות, מוסדות, ומתנדבים.

מטרות הגרעין הן:
קידום המערכת החינוכית עבור תושבי העיר;
שיפור השפעת שרותי הרווחה של קהילת לוד;
להיות שותף מלא בפעילויות העיר ויתרונותיה;
נתינת מענה עבור הצרכים הרב-מימדיים של קהילת לוד ברמת הפרט והכלל;
שילוב מלא ושת"פ עם הקהילה אשר יביאו לפיתוח וקידום העיר לוד לקראת עתיד טוב יותר

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית