תוצאות חיפוש

"נר-רם" עמותה לקידום איכות החיים והמורשת בשכונות (ע"ר)

  • כתובת:
  • רח' הנמר 69, אשקלון
  • 086728445
  • דרוג שקיפות
    תחומי פעילות

סיוע לנזקקים. שימור וטיפוח מורשת העדות בשכונות. ארגון ערבי תרבות בקהילה. טיפול וסיועלקשישים בשכונות.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית