תוצאות חיפוש

עמותת אמני מצפה רמון (ע"ר)

  • כתובת:
  • עין סהרונים 6, מצפה רמון
  • 086595145
  • דרוג שקיפות
    תחומי פעילות

הקמת מוזיאון-גלריה-סטודיו לעבודה-חנות שיהוו מקום ביטוי קבוע לאמני מצפה רמון. יצירת דיאלוגאמנות דינמי בין האמן לבין עצמו, בינו לבין אמנים אחרים ובין האמנים לקהילה. השגת תקציבים למלגות שונות ופרסים לקידום היצירה.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית