פורום דו קיום בנגב (ע"ר)
מספר: 580327005    קטגוריה:
מטרת הפורום לדו קיום לקדם שיתוף ושיויון בין האוכלוסיה הערבית-בדואית והקהילה היהודית שחיות זו לצד זו בנגב.
הפעילויות שלנו מיועדות ליצור מודעות ציבורית למצוקה של הערבים-בדואים ולהביא לשינוי חברתי חיובי עבור קהילת השוליים הזו דרך פעילויות מקומיות. דוגמאות לפעילויות שלנו כוללות הכנת דו"חות צללים לגופי מעקב, סיורים מודרכים לכפרים בדואים, ייזום פעולות תרבותיות וחינוכיות על מנת לקדם שותפות ודו קיום ערבי-יהודי, פעולות לשיפור תנאי החיים בכפרים הבלתי מוכרים וכן פעילות משפטית לצורך הגנה על זכויות. אנו עובדים בצמוד לאמצעי התקשורת המקומיים על מנת להביא לידיעת הציבור הריסות בתים ולקיים ביקורי סולידריות במקום. הפעילות שלנו נקבעת על ידי מזכירות של 7 מתנדבים, יהודים וערבים בדואים תושבי הנגב. הפורום הינו בעיקרו ארגון של מתנדבים וזוכה לתמיכה רחבה מהקהילה. יש לנו גרעין של כ 30 מתנדבים, יהודים ובדואים, שעוסקים בפעילות על בסיס שבועי ועוד כ 200 מתנדבים שמשתתפים מדי חודשיים בפעילויות בכפרים.
דרוג שקיפות
(73%)


    תחומי פעילות
  • זכויות האדם
  • גישור פערים חברתיים
  • דו-קיום

מאז הקמתו ב 1997 על ידי קבוצה של בדואים ויהודים תושבי הנגב פיתח הפורום קשרים חזקים עם לפחות 20 קהילות בדואיות ויכול להצביע על מספר הישגים משמעותיים. יחד עם הקהילות המקומיות עזרנו להביא לכ 12 כפרים בלתי מוכרים שירותים בסיסיים כמו צנרת מים, גני ילדים, כבישי גישה, מערכות איסוף אשפה. בתחום הפעילות המשפטית הפורום, יחד עם נציגי הכפרים וארגוני זכויות אדם, הצליח במספר עתירות שהוגשו נגד המדינה לבג"צ וכמו כן הגיש הפורום מספר דו"חות צללים לגופי מעקב. מאז 2005 הפורום שולח נציגים לאו"ם לפורום הקבוע לנושאי ילידים בניו יורק ולקבוצת העבודה על עמים ילידים בג'נבה

הנהלה ראשית: מוסא אבו גאנם,יהודית קשת,רחל נפרסטק,חליל אלאמור,דר' יונס אבורביעה,אבנר בן עמוס,יעקב מנור
צוות והנהלה יש לנו 0 עובדים במשרה מלאה ו-10 עובדים במשרה חלקית.
המנכ"ל שלנו הוא/היאחיה נח
אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית   

על מנת לקבל עדכונים שוטפים מעמותה זו, הורידו בחינם את האפליקציה שלנו PocketCause

Download from the AppStore Get it on Google Play
כתובת: ארז 9, עומר
טל: 0507701118
אתר: www.dukium.org