תוצאות חיפוש

מתן בסתר - אשקלון (ע"ר)

  • כתובת:
  • רח' האגוז 5 נווה רז ת.ד. 5163, אשקלון
  • 086845935
  • matan-baseter.co.il
  • דרוג שקיפות
    תחומי פעילות

1)חלוקת מזון למשפחות מעוטות יכולת. סיוע לחתנים. 2)ביגוד לכל נצרך. 3)ציוד לשמחות. 4)ריהוט ודברי חשמל לנצרכים. עזרה כללית. לעניי עירינו

חלוקת מזון למשפחות נזקקות ל-600 בתי אב ובחגים לכ- 1200 בתי אב סיוע בשמחות שבתות חתן סיוע באבלות במשך כל החודש. ריהוט ודברי חשמל

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית