תוצאות חיפוש

הטבע חי (ע"ר)

  • כתובת:
  • חיים 8\26, קרית ביאליק
  • 049809125
  • דרוג שקיפות
    תחומי פעילות

הקמתה של חווה טיפולית לטיפול בבני אדם באמצעותבעלי חיים. יצירת מודעות ציבורית בנושא של טיפול בבני אדם באמצעות בעלי חיים ורכיבה טיפולית.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית