תוצאות חיפוש

בית ספר לכדורגל 2000 ביאליק (ע"ר)

  • כתובת:
  • רח' פרץ 1/15 אצל יוסי עזריאל, קרית ביאליק
  • 0505348340
  • דרוג שקיפות
    תחומי פעילות

לפתח כישוריהם הגופניים והרוחניים של חברי העמותה. לטפח, לעורר ולקדם תרבות הגוף, בריאות גוף ונפש, תכונות משמעת עצמית, יכולת אישית, התנהגות ספורטיבית ואזרחות טובה.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית