תוצאות חיפוש

קולות בנגב - מרכז להכשרה והנחייה לשינוי חברתי (ע"ר)

 • כתובת:
 • מכללת הנגב ע"ש פנחס ספיר ד.נ. חוף אשקלון, אשקלון
 • 0779802479
 • www.collot.org.il
 • דרוג שקיפות
  (50%)
  תחומי פעילות
 • יהדות
 • פעילות חברתית
 • גישור פערים חברתיים
 • דו-קיום
 • מסגרת מקצועית
 • פלורליזם

"קולות בנגב" פועלת לקידום ההדברות והקרבה
בין קבוצות שונות בחברה

"קולות בנגב" מפעילה קבוצות וסדנאות בקרב קהילת הדרום המגוונת, במטרה לקדם דמוקרטיה ושוויון ולפתח מנהיגות מקומית בנגב, כאשר דגש הפעילות הינו בהובלת יחידים וקבוצות לשינוי חברתי אקטיביסט.

"קולות בנגב" מכשירה מנחים – באמצעות מיקודים שונים של תרבות ואוכלוסייה, על מנת לענות לצרכים הייחודיים של כל קבוצה, להתמחות בזיהויים, לאפשר קיומן של זהויות שונות ועל מנת לקדם פיתוח והנהגה בכל קבוצה ומתוך כל קבוצה- לכלל האוכלוסייה. הבחירה בהתמקדות בעבודה קבוצתית מוכיחה עצמה עד היום: אופי פעולה זו, מאפשרת ל"קולות בנגב" לחזק, להעצים ולהעניק כלים לתושבי הדרום, כך שייצרו שיח הידברות מאפשר שישפיע לטובת החברה בישראל.

כמו כן, "קולות בנגב" פעילה ומפעילה פרויקטים במכללות הדרום השונות, מרכזי צעירים ובישובים שונים ברחבי הנגב.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית