תוצאות חיפוש

הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו (ע"ר)

  • דרוג שקיפות
    (60%)
    תחומי פעילות
  • הנצחה
  • חינוך
  • יהדות
  • מלגות לתלמידים
  • פעילות חברתית

חקר, הפצה והנחלת מורשת יהודי מרוקו, תרבותם וחגיהם. הנצחת יחידים וקהילות ב''ספר הזהב''.חוקרים ואומנים יוצאי מרוקו. הקמת קרן מלגות לסטודנטים מעוטי יכולת-לכלל קהילות ישראל. לפעול לאחדות ישראל ברוח מסורת ישראל.

מטרות על של העמותה: קרן מלגות לסטודנטים מעוטי הכנסה ללא הבדל מוצא, גזע,מין ודת; הנחלת מורשת יהדות מרוקו בישראל ובתפוצות,כחלק ממורשת עמנו; הדגשת חלקה ותרומתה של יהדות מרוקו בתקומת העם והמדינה; טיפוח ושמירת אחדות עם ישראל ושלמותו; סיוע לעולים החדשים ולהנחיל להם פרק מקליטתנו המוצלחת בארץ. מפעלים היסטוריים,אירועים ופעולות: קרן מלגות לסטודנטים-ללא הבדל מוצא, דת, מין וגזע; ספר הזהב ליהדות מרוקו-מפעל הרשמה והנצחה; מדליון המעברה ותעודת הוקרה-הצדעה לסבלם ותרומתם של שוכני המעברות; הכתרת יקיר יהדות מרוקו שנתי; חגיגות המימונה המרכזיות והמקומיות; אזכרה ממלכתית ל-44 מעפילי "אגוז" ואזכרות מקומיות ברחבי הארץ (עצמותיהם של המעפילים הועלו ממרוקו ע"י היו"ר של העמותה ב-2.12.92, לאחר מאמצים רבים); יום יהדות מרוקו שנתי; רבי שיח ושבתות עיון; טיפוח קשרים עם מרוקו; קשר עם יהדות התפוצה; פסטיבל מורשת יהדות מרוקו.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית