תוצאות חיפוש

מפעלי תורה וחסד "שלום יעשה" (ע"ר)

  • דרוג שקיפות
    (53%)
    תחומי פעילות
  • רווחה

הקמת קרן עזרה לנזקקים.הפעלת בית תבשיל לעניים.קמחא דפסחא. הקמת בית ספר, גני ילדים, מעונות יום, ישיבה קטנה, כולל אברכים, מכון הוצאה לאורומחקר תורני. שיעורי תורה לנוער ולמבוגרים. קירוב רחוקים, כנסים ועצרות.

העמותה עוסקת בסיוע למשפחות מעוטות יכולת ברחבי הארץ משפחות חד הוריות יתומים ואלמנות בסיוע כספי ובחלוקת סלי מזון מידי שבוע לשבת ולחגי ישראל כמו כן תמיכה בחולים בטיפולים רפואיים שונים עזרה לחתנים וכלות במוצרי חשמל ובריהוט ועוד.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית