תוצאות חיפוש

ניצוץ - עמותה למען קידום ספורט בישראל (ע"ר)

  • כתובת:
  • סיני 8, אשקלון
  • 0523395138
  • דרוג שקיפות
    תחומי פעילות

קידום ספורט וחינוך ספורטאים במדינת ישראל. הקמת מועדונים ובתי ספר לספורט. מתן סיוע לספורטאים וקידום עניינם.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית