תוצאות חיפוש

ק.ה. חדרה שלנו - סקציית כדורגל (ע"ר)

  • כתובת:
  • הבריגדה היהודית 18 ת.ד. 3120 אצל רוני ויצמן, חדרה
  • 0522264533
  • דרוג שקיפות
    תחומי פעילות

הקמת בית ספר לכדורגל והפעלתו. ניהול פעילות הקשורה בתרבות וספורט לרווחת ילדי חדרה והסביבהפעילות ספורט לילדים נזקקים. פעילות ספורט לילדים חריגים.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית