תוצאות חיפוש

סביבה תומכת - מרכז לקידום יוזמות (ע"ר)

  • דרוג שקיפות
    תחומי פעילות

קהילה נשית רב תרבותית לקידום יומיות תוף פיתוח עסקי, אישית, וחברתית

סביבה תומכת – המרכז לקידום נשים בעסקים תומך בכל אישה הרוצה לשפר את מעמדה הכלכלי והחברתי באמצעות הקמת עסק זעיר.
העמותה נוסדה בשנת 2003 על ידי קבוצת יזמיות עולות חדשות מארצות חבר העמים.
סביבה תומכת מסייעת לנשים מרקעים שונים בחברה הישראלית, עולות מחבר העמים ומאתיופיה, נשים ילידות הארץ מהמגזר היהודי והערבי , חרדיות ועוד.
אנו מציעות את התוכניות הבאות:
פיתוח עסקים זעירים הכוללת הכשרה עסקית להקמה וניהול עסק זעיר. (אימון קבוצתי וייעוץ אישי), גישה לאשראי, תוכנית חיסכון לפנסיה, ירידים, בנייה וחיזוק קהילת נשות עסקים ומנהיגות מקומית, חונכות והתנדבות בקהילה, ופורמים עסקיים מקומיים.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית