תוצאות חיפוש

גישה- מרכז לשמירה על הזכות לנוע (ע"ר)

 • כתובת:
 • הרכבת 42, תל אביב-יפו
 • 97236244120
 • www.gisha.org
 • דרוג שקיפות
  (86%)
  תחומי פעילות
 • זכויות אזרח
 • זכויות האדם
 • חינוך
 • סיוע משפטי
 • שיתוף פעולה ישראלי פלסטיני

גישה - מרכז לשמירה על הזכות לנוע - הינו ארגון זכויות אדם ישראלי שנוסד בשנת 2005 ומטרתו היא הגנה על הזכות לחופש תנועה של פלסטינים, במיוחד תושבי רצועת עזה, המעוגנת במשפט הבינלאומי ובמשפט הישראלי.

משום שחופש התנועה הינו תנאי מוקדם למימוש זכויות יסוד נוספות, לפעילותה של עמותת גישה השפעה רחבה על הבטחת גישה לחינוך, למקורות פרנסה, לטיפול רפואי ולאיחוד משפחות עבור תושבים פלסטינים

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית