S.O.S חיות אשקלון (ע"ר)
מספר: 580438521    קטגוריה:
עמותת אס.או.אס.אס. חיות אשקלון פועלת לרווחת בעלי-חיים, ומטרותיה הן : מציאת בתים לחיות מחמד חסרות בית על ידי קיום ימי אימוץ עידוד סירוס ועיקור למניעת התרבות דרך חינוך בבתי הספר ומסגרות לא פורמאליות הצלה וסיוע לבעלי חיים בסכנה מניעת התעללות בבעלי חיים פעילות חווייתית בשילוב בעלי חיים למען הסברה והדרכה בנושאי אחריות ומחויבות מוסרית בגידול חיות מחמד
דרוג שקיפות


    תחומי פעילות

הנהלה ראשית:
צוות והנהלה יש לנו 0 עובדים במשרה מלאה ו-0 עובדים במשרה חלקית.
המנכ"ל שלנו הוא/היא
אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית   

על מנת לקבל עדכונים שוטפים מעמותה זו, הורידו בחינם את האפליקציה שלנו PocketCause

Download from the AppStore Get it on Google Play
כתובת: ת.ד. 7273, אשקלון
טל: 0508254227
אתר: www.sosashkelon.com/