תוצאות חיפוש

מרכז הכשרה במיומנויות גוף ונפש (ע"ר)

  • דרוג שקיפות
    (46%)
    תחומי פעילות
  • רפואה

המרכז להכשרה במיומנויות גוף ונפש, עוסק בהכשרה ובהטמעה של מיומנויות גוף ונפש המסייעות בפיתוח חוסן נפשי ולריפוי עצמי - באמצעות מודל ייחודי של קבוצות גוף נפש.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית