תוצאות חיפוש

הקופה הספרדית לצדקה וחסד אשדוד (ע"ר)

  • קטגוריה:
  • מספר:
  • 580487585
  • כתובת:
  • הרב רוזובסקי 16, אשדוד
  • 088640392
  • דרוג שקיפות
    תחומי פעילות

העמותה הספרדית הוקמה לצורך
סיוע למשפחות במצוקה יתומים ואלמנות
וחולים אשר אין בידם לסיים את החודש

העמותה מתנהלת על ידי רבני העיר
שלי"טא אשר מתכנסת פעם בשבוע
ודנה במקרים הקשים ובו מחלטים
לעזור לאנשים

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית