תוצאות חיפוש

עמותת ביחד נתגבר (ע"ר)

  • כתובת:
  • שד דרום אפריקה 92א', אשקלון
  • 0540000000
  • דרוג שקיפות
    (32%)
    תחומי פעילות
  • בריאות

עמותת "ביחד נתגבר" פועלת לסיוע כספי לחולים במחלות קשות ו/או סופניות ברכישת תרופות שאינן בסל התרופות ולצורך כך לבצע הפעולות הדרושות עפ"י כל דין לרבות גיוס תרומות.

העמותה החלה דרכה במאבק ממושך ובגיוס כספים למען מימון תרופות אשר אינן בסל הבריאות המצילות חיים..
העמותה מתנהלת ע"י ועד, מנהל מתנדב, רו"ח ועו"ד..
רוב חברי העמותה עושים עבודתם בהתנדבות מלאה וללא כל שכר..
במהלך השנים העמותה קיבלה תחת חסותה חולים כרונים סופניים נוספים, הנזקקים למימון תרופות אשר לא ממומנות ע" הרשויות כגון, קופ"ח, משרד הבריאות, והביטוחים הנלווים

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית