תוצאות חיפוש

מודעות וקבלת הסולם (ע"ר)

 • קטגוריה:
 • מספר:
 • 580544435
 • כתובת:
 • דרך בן גוריון דוד 95, רמת גן
 • 0508787431
 • hasulam.co.il
 • דרוג שקיפות
  (53%)
  תחומי פעילות
 • בתי כנסת
 • גישור פערים חברתיים
 • דת
 • התיישבות
 • התנדבות
 • חינוך
 • יהדות
 • ישיבה/כולל
 • מרכז קהילתי
 • סיוע לנזקקים
 • פעילות חברתית
 • צדקה

קירוב ליהדות, הפצת היהדות בדרכים שונות לרבות עלונים, חוברות הסברה וספרים, מתן הלוואת ותמיכה לנזקקים, הפצת פנימיות התורה בעולם.

הסולם" הינו בית מדרש ללימוד והפצת פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרכו של בעל "הסולם" - הרב יהודה הלוי לייב אשלג זצוק"ל. בראש בית המדרש עומד הרה"ג אדם סיני שליט"א, שלמד בבית מדרשו של רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל, בנו וממשיך דרכו של בעל "הסולם". הלימוד בבית המדרש מתאפיין בעומק רב ובשאיפה מתמדת להבין את החכמה בצורה המדוייקות ביותר, כפי שהנחילו לנו רבותינו המקובלים. התלמידים רוכשים יסודות ברורים וחזקים בתורת בעל "הסולם" ובעזרתם, מפליגים הלאה בים חכמת הקבלה. דגש מיוחד ניתן בבית המדרש על העלאת קושיות ושאלות בדרך של חקירה וברור, עד ליישוב הדברים בשכל ובלב. ההבנה המרכזית השזורה בכל מסגרות הלימוד כאן – לתורה יש גם מימד פנימי, נצחי, שאינו תלוי בזמן ומקום. המעשה, ללא הפנימיות, ללא הכוונה, הוא כגוף ללא נשמה ולכן מחוייבים אנו ללמוד ולהכיר את פנימיות התורה, כדי שנדע מהי הרוחניות הטמונה במעשי התורה והמצוות.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית