תוצאות חיפוש

דקל - חינוך דמוקרטי קרית גת והסביבה (ע"ר)

  • דרוג שקיפות
    (53%)
    תחומי פעילות
  • חינוך

העמותה אחרית על תפעולו של בית ספר דמוקרטי וגן בקרית גת והסביבה בדרום ישראל. ביה"ס והגן פתוחים לכולם ומעודדים למידה תוך כדי דיאלוג, בחירה ולקיחת אחריות.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית