תוצאות חיפוש

עליית השחר (ע""ר)

  • דרוג שקיפות
    (70%)
    תחומי פעילות
  • תרבות
  • תרבות

שמירה וחלוקת שורשי התרבות והמסורת של עם העבריים הישראליים וקידום ההתאחדות של זרע אברהם, יצחק ויעקוב באדמת הירושה האלוהית שלהם, ארץ ישראל,

מטרות אלה יבוצעו בדרכים שונות הכוללות עיסוק האמנות והמחול, הפולקלור, הבמה וכל יתר האמנותיות היפות ובכל פעולה חינוכית ותרבותית, כולל ספורט, אופנה ובריאות שתראה לעמותה.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית