תוצאות חיפוש

עמותת מגן המשפחה

 • דרוג שקיפות
  (73%)
  תחומי פעילות
 • גישור פערים חברתיים
 • התנדבות
 • זכויות אזרח
 • זכויות האדם
 • מועדונים חברתיים
 • פעילות חברתית
 • קליטת עליה
 • רווחה

סיוע לתושבי ישראל במיצוי זכויותיהם בהתמודדות מול הממסד ע"י הפעלת מענה טלפוני לקליטת פניות ומתן יעוץ ראשוני, טיפול בתיקים של אזרחים מול הרשויות. פעולות למען תיקון ויזימת חקיקה במטרה להעלות את רמת הרווחה, הביטחון החברתי והשוויון בקרב תושבי ישראל.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית