תוצאות חיפוש

אמן בתור מחנך (ע""ר)

 • דרוג שקיפות
  (57%)
  תחומי פעילות
 • אמנות
 • גישור פערים חברתיים
 • דו-קיום
 • חינוך
 • ידידות בין עמים
 • מועדונים חברתיים
 • קליטת עליה
 • תנועת נוער
 • תרבות

אנחנו בונים קהילה של מהגרים בני נוער שהגיעו לאחרונה לישראל מאוקראינה ורוסיה בגלל המלחמה. אנו עוזרים להם להתגבר על טראומת הגירת חירום ולהיות חברים פעילים ומלאי מוצא בחברה הישראלית.

אנו מציעים לבני נוער דוברי רוסית מפגשים שבועיים בקבוצות הממוקמות בכל הערים הגדולות בישראל. ביחד אנחנו יוצרים אמנות, מנהלים שיחות משמעותיות עמוקות, חוקרים את ישראל ויוצרים עבור בני הנוער קשר רגשי עם אנשים ומקומות בארצם החדשה.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית