תוצאות חיפוש

צביה דרעי

  • כתובת:
  • אורי בן ברוך 23 אשדוד, אשדוד
  • 0586788522
  • דרוג שקיפות
    (41%)
    תחומי פעילות

מטרת פעילות העמותה : כולל אברכים, הכנסת אורחים, חלוקת סלי מזון, תמיכה במשפחות.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית