תוצאות חיפוש

נר לוי - ע"ש לארי (לוי) רובלין ע"ר

  • כתובת:
  • שבטי ישראל 4/6, ת.ד 1666, בית שמש
  • 052-3493113
  • דרוג שקיפות
    (88%)
    תחומי פעילות

מטרת העמותה הינה לספק שירותים שונים לקשישים ו/או אנשים עם אלצהיימר ו/או אנשים בודדים, בביתם. בשלב זה העמותה פועלת עבור תושבי בית שמש.

העמותה מיועדת לשפר את איכות חייהם של קשישים ו/או אנשים עם אלצהיימר על ידי הבאה של שירותים שונים לביתם, ומגייסת כספים כדי לעזור לסבסד שירותים שונים עבור קשישים שידם פחות משגת לשלם עבורם. השירותים כוללים תרפיות, הפניות לאנשי מקצוע שנבדקו על ידינו והפניות למתנדבים.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית