זיכוי מס על תרומה

זיכוי מס על תרומה

פקודת מס הכנסה מעניקה זיכוי מס בסך 35% עבור כל תרומה לעמותה אשר מחזיקה ב"אישור סעיף 46 לפקודה". כיצד יודעים אם התרומה לעמותה מסוימת תהיה ניתנת לזיכוי במס? בתוצאות מנוע החיפוש שלנו, אם כתוב "התרומה מוכרת לצורכי מס בישראל", התרומה אכן ניתנת לזיכוי במס. איפה שרשום "ניתן לתרום בשקלים", התרומה ניתנת לביצוע, אך לא לזיכוי במס.

כשאתם מבצעים תרומה בשקלים דרך ישראל תורמת, הקבלה תונפק ע"י העמותה עצמה. ישנן עמותות שמנפיקות את הקבלה באופן מיידי בפורמט PDF (פורמט מקובל ע"י רשויות המס). אחרות מנפיקות גם הקבלה באופן ידני. עיתוי שליחת הקבלה תלויה בעמותה עצמה. כל תרומה בדולר אמריקאי ובלירה סטרלינג דרך ישראל תורמת מוכרת לצרכי מס בארה"ב ובאנגליה. בתור תורם, תקבל באופן מיידי קבלה אינטרנטית הניתנת לזיכוי במס (501c3).

רוצים לברר אם העמותה שאליה אתם רוצים לתרום מחזיקה באישור סעיף 46 תקף, לכן התרומות אליה ניתנות לזיכוי במס?